Nasza oferta

nauka jazdy Turek kategoria AM motorower Kategoria AM

Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania:

 • motorowerem
 • czterokołowcem lekkim.

Dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM, wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi 14 lat.

Kategoria A1

Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi 16 lat.

Kategoria A2

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi 18 lat.

Kategoria A

Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania:

 • motocyklem,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

 • 20 lat, jeżeli osoba od co najmniej dwóch lat posiada prawo jazdy kategorii A2,
 • 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW,
 • 24 lata, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2.,
Kategoria B

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla oraz z przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej, a także do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii B, wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi 18 lat.