Informacje ogólne

Prawo jazdy jest wydawane osobie, która:

Od dnia 19 stycznia 2013 roku na mocy Ustawy o kierujących pojazdami każdy, kto ubiega się o prawo jazdy zobowiązany jest do uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę.

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), to zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym. PKK jest niezbędny do rozpoczęcia kursu oraz przystąpienia do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy przed przystąpieniem do szkolenia, składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy następujące dokumenty:

Na podstawie wymienionych dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym Profil Kandydata na Kierowcę. PKK wydawany jest tylko na jedną kategorię. W przypadku wnioskowania o więcej kategorii na każdą z nich wydawany jest unikalny, niezależny numer PKK.

Opłaty egzaminacyjne

Kategoria Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny Egzamin teoretyczny + praktyczny
AM 30,00 PLN 140,00 PLN 170,00 PLN
A1, A2, A 30,00 PLN 180,00 PLN 210,00 PLN
B 30,00 PLN 140,00 PLN 170,00 PLN